Blog Konstrukcije Gašper

V podjetju Konstrukcije Gašper se zavedamo, da uporaba lesa ne pomeni zgolj sečnje in obdelave, ampak tudi skrb, da les raste z nami.
Zakaj les? Njegove prednosti, kako skrbeti zanj in poskrbeti za njegov obstoj.

Zavarovati vozilo pred točo in ujmami

Vsak lastnik avtomobila najprej pomisli na to, kako bo svoje vozilo čim bolje ohranil pred vremenskimi vplivi. V kolikor nimamo garaže ali pa imamo več avtomobilov, je najenostavnejša rešitev postavitev nadstreška. Z nadstreškom ne samo zavarujemo vozilo pred bledenjem barve, točo in rjavenjem, temveč tudi zmanjšamo ali celo onemogočimo spolzkost, zaledenelost in zasneženost površin pred stanovanjskim objektom. Seveda z višino nadstreška ne smemo pretiravati, saj večja višina pomeni tudi večji vpadni kot padavin in sonca, to pa pomeni manjšo zaščito. Optimalna višina nadstreška se zato giblje nekje med 210 in 220 cm, v kolikor smo lastniki osebnega (v to višino so všteti tudi strešni kovčki) ali terenskega vozila. Da pa ne bomo delali krivice nevoznikom, bomo v prihodnjih objavah podali nekaj idej, kako izkoristiti nadstreške tudi v druge namene.

Najbolj priljubljene so ukrivljene konstrukcije, saj omogoča polkrožen strešni del boljše odtekanje vode in montaža žlebov ni potrebna. Nosilci konstrukcije so vpeti v tla, kar omogoča večjo odprtost in izkoriščenost prostora, saj ni vmesnih podpornih stebrov. Za kritino uporabljamo polikarbonatne plošče, ki odlično prepuščajo vidni del svetlobe in so izredno fleksibilne. Več o njih pa v prihodnji objavi.


 

Zakaj ravno les pred ostalimi materiali?
Polikarbonat, čarobna plastika